LLM-Hub

Daripada LLM-Hub.
(Perbezaan antara semakan)
Lompat ke: pandu arah, cari
(Mengganti laman dengan ' ')
Baris 1: Baris 1:
 
+
[[Image:Web banner.png]]<br>
 +
 
 +
== Pembangunan ''Knowledge Management'' (KM ) di Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)  ==
 +
 
 +
Pembangunan Pengurusan Pengetahuan (KM) di Lembaga Lebuhraya Malaysia,LLM merupakan satu transformasi perkongsian maklumat secara pintar dan bersistematik. Menerusi pengamalan inisiaif KM secara berstruktur dan sistematik, organisasi berkeupayaan memanfaatkan potensi dalaman organisasi, mempertingkatkan operasi proses bisnes dan membantu semua peringkat pengurusan dalam menghasilkan keputusan yang cepat dan berkesan. KM bukan sahaja akan dapat membantu meningkatkan kompetensi kakitangan, tetapi juga akan dapat melahirkan lebih ramai&nbsp;''knowledge workers'' di dalam organisasi dan menjana ilmu-ilmu baru dalam bidang proses bisnes LLM selaras dengan strategi''&nbsp; ''pembelajaran dan perkembangan&nbsp;''(learning and growt''h) LLM. '''<br>'''
 +
 
 +
=== Objektif Pembangunan KM di LLM&nbsp;:  ===
 +
 
 +
*Menjamin kesinambungan operasi LLM dalam usaha mencapai visinya “menjadikan LLM bertaraf dunia dalam pembangunan, pengurusan dan kawal seliaan lebuh raya;
 +
*Mempertingkatkan operasi proses bisnes dan kapabiliti LLM;
 +
*Memantapkan fungsi LLM dalam merancang dan menyelia lebuhraya;
 +
*Memperbaiki pengumpulan maklumat dan menggalakkan perkongsian maklumat (''knowledge sharing'')''; dan ''
 +
*Menyediakan pusat setempat (''one stop center'') untuk pengurusan maklumat LLM.
 +
 
 +
<br> Pembangunan KM ini diharap akan dapat membentuk satu dimensi baru kepada LLM khususnya di dalam mencapai visi untuk menjadikan LLM bertaraf dunia dalam pembangunan, pengurusan dan kawalseliaan lebuh raya. Adalah penting KM dijadikan budaya kepada organisasi bagi menggalakkan perkongsian maklumat/pengetahuan di kalangan warga LLM dan pihak yang berkaitan.
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
{| width="968" align="center" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"
 +
|-
 +
| align="center" valign="top" | [[Image:Bridge2.png|200px|Pic artistik 1.pdf]]<br>
 +
| align="center" valign="top" | [[Image:Canstock15623384.jpg|center|250x200px|Canstock15623384.jpg]]<br>
 +
| align="center" valign="top" | [[Image:RC-lightbulb-transparent.png|180x200px|RC-lightbulb-transparent.png]]<br>
 +
| align="center" valign="top" | [[Image:Notepad.png|200px|Highway.png]]
 +
|-
 +
| align="center" valign="top" |
 +
[[Projek Lebuhraya LLM|'''Projek Lebuhraya''']]
 +
 
 +
| align="center" valign="top" | '''[[Seminar, Persidangan & Pembentangan Teknikal|Seminar,&nbsp; Persidangan &amp; Pembentangan Teknikal]]'''
 +
| align="center" valign="middle" | '''[[Kajian & Penyelidikan|Kajian &amp; Penyelidikan]]'''
 +
| align="center" valign="middle" | '''[[Nota & Latihan|Nota &amp; Latihan]]'''
 +
|-
 +
|
 +
Maklumat berkaitan projek-projek lebuhraya yang sedang dalam pembinaan dan telah beroperasi.
 +
 
 +
| Himpunan kertas-kertas teknikal seminar/ persidangan/ pembentangan teknikal di dalam dan luar negara.
 +
| Himpunan kertas-kertas kajian dan penyelidikan berkaitan lebuhraya.
 +
| Himpunan nota dan latihan yang berkaitan.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Approved-stamp 51991177.jpg|center|220x110px|Approved-stamp 51991177.jpg]]<br>
 +
| align="center" valign="top" | [[Image:Book guide hero books.jpg|center|200px|Book guide hero books.jpg]]<br>
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Kik.jpg|250x180px|Kik.jpg]]<br>
 +
| align="center" valign="top" | [[Image:Gallery-icon.jpg|200px|Foto.gif]]<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | '''[[Kelulusan Produk/ Bahan/ Teknologi Baru|Kelulusan Produk/ Bahan/ Teknologi Baru]]'''
 +
| align="center" valign="middle" | [[Garis Panduan/ Panduan/ Manual New|'''Garis Panduan/ Panduan/ Manual''']]
 +
| align="center" valign="top" |
 +
'''[[Kumpulan Inovatif & Kreatif|Kumpulan Inovatif &amp; Kreatif&nbsp;]]'''
 +
 
 +
'''[[Kumpulan Inovatif & Kreatif|(KIK)]]'''
 +
 
 +
| align="center" valign="middle" | '''[[Galeri Lebuhraya|Galeri Lebuhraya]]'''
 +
|-
 +
| align="left" valign="middle" |
 +
Senarai kelulusan produk/ bahan/ teknologi baru.<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
| Piawaian, Garis Panduan/ Panduan/ Manual Terbitan LLM&nbsp;[[Image:statistik|200x200px]]
 +
| Himpunan projek-projek KIK warga LLM.
 +
| Himpunan gambar-gambar&nbsp; berkaitan lebuhraya di bawah seliaan LLM.
 +
|-
 +
| [[Image:Cover MyGHI Front Latest.jpg|center|200px|Cover MyGHI Front Latest.jpg]]<br>
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Lessons-learned-chalkboard.jpg|250x180px|Lessons-learned-chalkboard.jpg]]<br>
 +
|
 +
<br>
 +
 
 +
'''[[Image:RiskmanagementLogo.jpg|center|250x180px|RiskmanagementLogo.jpg]]<br>'''
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
'''&nbsp;&nbsp;[[Malaysia Green Highway Index (MyGHI)|Malaysia Green Highway Index]]'''
 +
 
 +
'''&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[Malaysia Green Highway Index (MyGHI)|(MyGHI)]]'''<br>
 +
 
 +
| align="center" valign="middle" | '''Project&nbsp;:&nbsp;[[Lesson Learned|Lesson Learned]]'''<br>
 +
| '''&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; [[PENGURUSAN RISIKO|Pengurusan Risiko]]'''
 +
| align="center" valign="middle" |
 +
'''[[Statistik|Statistik]]'''<br>
 +
 
 +
|-
 +
|
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Pekeliling1.png|Pekeliling Kerajaan]]
 +
| [[Image:Sop.png|250x200px]]
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Newspaper.png|200x150px|Newspaper.png]]
 +
|-
 +
| [[JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN, LLM.|'''JAWATANKUASA KESELAMATAN &amp; KESIHATAN PEKERJAAN, LLM''']]
 +
| align="center" valign="middle" | [[SENARAI PEKELILING / SURAT PEKELILING|'''PEKELILING''']]
 +
| &nbsp; '''&nbsp;'''[[MANUAL PROSEDUR KERJA|'''MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK)''']]
 +
| align="center" valign="middle" |
 +
[[KERATAN AKHBAR|'''KERATAN AKHBAR''']]
 +
<div><br></div>
 +
|-
 +
|
 +
[[Image:COVER THTVM.pdf|thumb|center|180x260px|COVER THTVM.pdf]]<br>
 +
 
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Contoh-laporan tahunan cover.jpg|frame|center|281x156px]]<br>
 +
| [[Image:Maklumat am2.jpg|center|250x180px|Maklumat am2.jpg]]
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Why-Audit-Report-Changed-CaseWare-Audit-KAM-report-846x705.jpg|200x200px|Why-Audit-Report-Changed-CaseWare-Audit-KAM-report-846x705.jpg]]<br>
 +
|-
 +
|
 +
<br> [[TOLL HIGHWAY TRAFFIC VOLUME OF MALAYSIA|'''TOLL HIGHWAY TRAFFIC VOLUME MALAYSIA''']]
 +
 
 +
| align="center" valign="middle" | [[LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA|'''LAPORAN TAHUNAN''']]
 +
| &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[INFO LEBUHRAYA|'''INFO LEBUHRAYA''']]
 +
| align="center" valign="middle" |
 +
[[KNOWLEDGE HUB UAD|'''UNIT AUDIT DALAM''']]'''&nbsp;'''
 +
 
 +
|}

Semakan pada 01:56, 18 Februari 2020

Web banner.png

Pembangunan Knowledge Management (KM ) di Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

Pembangunan Pengurusan Pengetahuan (KM) di Lembaga Lebuhraya Malaysia,LLM merupakan satu transformasi perkongsian maklumat secara pintar dan bersistematik. Menerusi pengamalan inisiaif KM secara berstruktur dan sistematik, organisasi berkeupayaan memanfaatkan potensi dalaman organisasi, mempertingkatkan operasi proses bisnes dan membantu semua peringkat pengurusan dalam menghasilkan keputusan yang cepat dan berkesan. KM bukan sahaja akan dapat membantu meningkatkan kompetensi kakitangan, tetapi juga akan dapat melahirkan lebih ramai knowledge workers di dalam organisasi dan menjana ilmu-ilmu baru dalam bidang proses bisnes LLM selaras dengan strategi  pembelajaran dan perkembangan (learning and growth) LLM.

Objektif Pembangunan KM di LLM :


Pembangunan KM ini diharap akan dapat membentuk satu dimensi baru kepada LLM khususnya di dalam mencapai visi untuk menjadikan LLM bertaraf dunia dalam pembangunan, pengurusan dan kawalseliaan lebuh raya. Adalah penting KM dijadikan budaya kepada organisasi bagi menggalakkan perkongsian maklumat/pengetahuan di kalangan warga LLM dan pihak yang berkaitan.


Pic artistik 1.pdf
Canstock15623384.jpg

RC-lightbulb-transparent.png
Highway.png

Projek Lebuhraya

Seminar,  Persidangan & Pembentangan Teknikal Kajian & Penyelidikan Nota & Latihan

Maklumat berkaitan projek-projek lebuhraya yang sedang dalam pembinaan dan telah beroperasi.

Himpunan kertas-kertas teknikal seminar/ persidangan/ pembentangan teknikal di dalam dan luar negara. Himpunan kertas-kertas kajian dan penyelidikan berkaitan lebuhraya. Himpunan nota dan latihan yang berkaitan.
Approved-stamp 51991177.jpg

Book guide hero books.jpg

Kik.jpg
Foto.gif
Kelulusan Produk/ Bahan/ Teknologi Baru Garis Panduan/ Panduan/ Manual

Kumpulan Inovatif & Kreatif 

(KIK)

Galeri Lebuhraya

Senarai kelulusan produk/ bahan/ teknologi baru.


Piawaian, Garis Panduan/ Panduan/ Manual Terbitan LLM 200x200px Himpunan projek-projek KIK warga LLM. Himpunan gambar-gambar  berkaitan lebuhraya di bawah seliaan LLM.
Cover MyGHI Front Latest.jpg

Lessons-learned-chalkboard.jpg


RiskmanagementLogo.jpg

  Malaysia Green Highway Index

                 (MyGHI)

Project : Lesson Learned
                Pengurusan Risiko

Statistik


Pekeliling Kerajaan Sop.png Newspaper.png
JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN, LLM PEKELILING    MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK)

KERATAN AKHBAR


COVER THTVM.pdf

Contoh-laporan tahunan cover.jpg

Maklumat am2.jpg
Why-Audit-Report-Changed-CaseWare-Audit-KAM-report-846x705.jpg


TOLL HIGHWAY TRAFFIC VOLUME MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN            INFO LEBUHRAYA

UNIT AUDIT DALAM 

Alatan peribadi
Ruang nama
Kelainan
Tindakan
Pandu arah
Alatan