LLM-Hub

Daripada LLM-Hub.
Semakan pada 03:20, 22 November 2021 oleh Azlinda (Perbualan | sumb.)
Lompat ke: pandu arah, cari

Web banner.png

Pembangunan Knowledge Management (KM) di Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

Pembangunan Pengurusan Pengetahuan (KM) di Lembaga Lebuhraya Malaysia,LLM merupakan satu transformasi perkongsian maklumat secara pintar dan bersistematik. Menerusi pengamalan inisiaif KM secara berstruktur dan sistematik, organisasi berkeupayaan memanfaatkan potensi dalaman organisasi, mempertingkatkan operasi proses bisnes dan membantu semua peringkat pengurusan dalam menghasilkan keputusan yang cepat dan berkesan. KM bukan sahaja akan dapat membantu meningkatkan kompetensi kakitangan, tetapi juga akan dapat melahirkan lebih ramai knowledge workers di dalam organisasi dan menjana ilmu-ilmu baru dalam bidang proses bisnes LLM selaras dengan strategi  pembelajaran dan perkembangan (learning and growth) LLM.

Objektif Pembangunan KM di LLM :


Pembangunan KM ini diharap akan dapat membentuk satu dimensi baru kepada LLM khususnya di dalam mencapai visi untuk menjadikan LLM bertaraf dunia dalam pembangunan, pengurusan dan kawalseliaan lebuh raya. Adalah penting KM dijadikan budaya kepada organisasi bagi menggalakkan perkongsian maklumat/pengetahuan di kalangan warga LLM dan pihak yang berkaitan.Pic artistik 1.pdf
Canstock15623384.jpg

RC-lightbulb-transparent.png
Highway.png

Projek Lebuhraya

Seminar,  Persidangan & Pembentangan Teknikal Kajian & Penyelidikan Nota & Latihan

Maklumat berkaitan projek-projek lebuhraya yang sedang dalam pembinaan dan telah beroperasi.

Himpunan kertas-kertas teknikal seminar/ persidangan/ pembentangan teknikal di dalam dan luar negara. Himpunan kertas-kertas kajian dan penyelidikan berkaitan lebuhraya. Himpunan nota bagi kursus dan latihan yang berkaitan.
Approved-stamp 51991177.jpg

Book guide hero books.jpg

Kik.jpg
COVER-HUB.PNG

Kelulusan Produk/ Bahan/ Teknologi Baru Garis Panduan/ Panduan/ Manual

Kumpulan Inovatif & Kreatif 

(KIK)

PEWARTAAN

PEWARTAAN LEMBAGA PEROLEHANPEWARTAAN LEMBAGA PEROLEHAN

Senarai kelulusan produk/ bahan/ teknologi baru.


Piawaian, Garis Panduan/ Panduan/ Manual Terbitan LLM  Himpunan projek-projek KIK warga LLM. Himpunan Warta berkaitan lebuhraya
Cover MyGHI Front Latest.jpg

Lessons-learned-chalkboard.jpg


RiskmanagementLogo.jpg


COVER -Statistik.JPG

  Malaysia Green Highway Index

                 (MyGHI)

Project : Lesson Learned
                Pengurusan Risiko

Statistik

JKKP Pekeliling Kerajaan Sop.png Newspaper.png
JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN, LLM PEKELILING    MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) KERATAN AKHBAR

COVER THTVM.pdf

Contoh-laporan tahunan cover.jpg

Maklumat am2.jpg
Why-Audit-Report-Changed-CaseWare-Audit-KAM-report-846x705.jpg


TOLL HIGHWAY TRAFFIC VOLUME MALAYSIA

LAPORAN TAHUNAN            INFO LEBUHRAYA

UNIT AUDIT DALAM


Info Rekabentuk Cover.JPG

ICT Cover.JPG
COVER-PSB-UPDATE.jpg

Cover PSP LLM.jpg

INFO REKABENTUK TEKNOLOGI MAKLUMAT PELAN STRATEGIK BISNES LLM PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN LLM
Alatan peribadi
Ruang nama
Kelainan
Tindakan
Pandu arah
Alatan